A Fahal Horgászcikk Nagykereskedelmi Kft. (továbbiakban röviden „Fahal Kft.”, Székhely: 1119 Budapest, Mohai köz 5 Cégjegyzékszám: 01-09-298585, Adószám: 25958955-2-43; Telefonszám: (+36) 30-930 6229; e-mail cím: info@fahal.hu) elkötelezett a felhasználók adatainak védelme mellett. A Fahal Kft. tiszteletben tartja a honlap látogatók és a játékra, teszthorgászatra jelentkezők személyes adataikhoz fűződő jogait, az adatkezelést, az adatfeldolgozást, az adattovábbítást a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, így különösen a 2011. évi CXII. törvénynek („Infotv.”) és az Általános adatvédelmi rendeletnek ((EU) 2016/679 rendelet, „GDPR”) megfelelően, valamint az ügyfeleink meghatalmazása alapján végez.

A Fahal Kft. elkötelezett abban, hogy tisztességesen kezeli az érintettek adatait, elősegíti, hogy érintettek élhessenek a jogaikkal. A Fahal Kft. elkötelezett, hogy a tudomány és technika állásának megfelelő és az adat kockázatával arányos adatvédelmi technológiát és folyamatokat alkalmaz, illetve bejelenti és kezeli, ha adatkezelési incidens történt.

Ez a Tájékoztató ismerteti a felhasználóktól gyűjtött személyes adatok fajtáit és a személyes adatok feldolgozásának módjait. Jelen szabályzatban bemutatjuk, hogy miként kezeljük az Ön adatait, mind, ha az oldalunkat böngészi, vagy teszthorgásznak vagy játékra jelentkezik. Adatainak maximális biztonsága fontos számunkra, így elkötelezetten védjük adatvédelmi jogait.

Tájékoztatónkat a törvényi szabályozásokat követve módosítjuk, hogy a mindenkori törvényi szabályozásnak megfeleljen, a módosításokat pedig a honlapunkon tesszük közre.

Amennyiben bármilyen szempontból elégedetlen az Adatvédelmi Tájékoztatónkkal, kérjük jelezze az info@fahal.hu email címen, az ebben az esetben Önt megillető jogok érvényesítése alapján, melyek a jelen Tájékoztatóban is bemutatásra kerülnek.

 1. Érintettek

Érintett az a természetes személy, aki a www.fahal.hu honlapon vagy a info@fahal.hu email címen keresztül bármilyen módon megadott vagy megkapott adata alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható.

A tájékoztató személyi hatálya kiterjed tehát a www.fahal.hu honlapon vagy a info@fahal.hu email címen keresztül érdeklődő természetes személyekre, vagy nem természetes személyek képviselőire, kapcsolattartóira.

 1. Adatkezelő megnevezése

Fahal Horgászcikk Nagykereskedelmi Kft. (továbbiakban röviden „Adatkezelő”) Székhely: 1119 Budapest, Mohai köz 5.
Cégjegyzékszám: 01-09-298585
Adószám: 25958955-2-43

Telefonszám: (+36) 30-930 6229 e-mail cím: info@fahal.hu

 1. Adatkezelési tevékenységek
  3.1.Adatkezelési tevékenység: Egyszeri információ vagy ajánlatkérés

Az adatkezelés célja: az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől információt kérjenek info@fahal.hu központi email címen keresztül.

Jogalap: Érintett hozzájárulása

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt vagy a honlapon személyes adatokat ad meg, vagy személyes adatai megadásával teszthorgásznak, vagy nyereményjátékra jelentkezik.

 

Kezelt adatok köre és célja:

Teljes név Azonosítás
Email cím Kapcsolattartás
Cégnév Azonosítás
Telefonszám Kapcsolattartás
Megjegyzés/kérdés tartalma Válaszadás

Kik kezelik az adatokat: Az adatokat az Adatkezelő munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik. Adatkezelő az adatokat egyéb harmadik fél számára nem továbbítja.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

Adatkezelő részére az adatok a info@fahal.hu e-mailen keresztül jutnak el. A beérkező információ kérések az Adatkezelő számára érkeznek meg.

Az Adatkezelő az érintett kérdését megválaszolja és azt részére – lehetőleg ugyanazon az úton, ahogyan az kérés érkezett, ha érintett máshogyan nem rendelkezik – eljuttatja.
Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az információkérés során elérhetőségét megadta, azon keresztül az adatkezelők vele kapcsolatba lépjenek, hogy az érintett a kérdést pontosítsa vagy a választ megkapja.

Adatkezelés időtartama:a cél megvalósulásáig. Abban az esetben, ha az információ kéréshez és/vagy információ adáshoz joghatás fűződik, vagy az érintettet, adatkezelőt hasonlóan jelentős mértékben érinti, Adatkezelő az adatokat a mindenkori elévülési időben kezeli. Adatkezelő vagy érintett igazolható jogos érdeke esetén az adatok tovább is megőrizhetőek, a jogos érdek (pl. Számviteli törvényi kötelezettség teljesítése miatt) megszűnéséig. Erről az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet.

Adatok forrása: közvetlenül az Érintettől.

3.2. Adatkezelési tevékenység: Rendezvényekre regisztráció

Az adatkezelés célja: az érintett számára szolgáltatás nyújtása és kapcsolattartás. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől információt kérjenek fahal@fahal.huközponti email címen keresztül.

Jogalap: Érintett hozzájárulása

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt vagy ajánlatot kér, szolgáltatást vesz igénybe személyes adatainak megadása mellett.

Kezelt adatok köre és célja:

 

Teljes név Azonosítás
Email cím Kapcsolattartás
Cégnév Azonosítás
Telefonszám Kapcsolattartás
Megjegyzés/kérdés tartalma Válaszadás

Kik kezelik az adatokat: Az adatokat az Adatkezelő munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik. Adatkezelő az adatokat egyéb harmadik fél számára nem továbbítja.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

Adatkezelő részére az adatok a info@fahal.hu e-mailen keresztül érkeznek a rendezvényen való részvételre vonatkozóan, mely közvetlenül az Adatkezelő számára érkezik meg. Az Adatkezelő az érintett részvételi szándékát visszaigazolja, azt részére – lehetőleg ugyanazon az úton, ahogyan az kérés érkezett, ha érintett máshogyan nem rendelkezik – eljuttatja.

Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen, szerződés teljesítése jogalappal hozzájárul ahhoz, hogy ha a rendezvényen való részvétel érdekében elérhetőségét megadta, azon keresztül az Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatást igénybe tudja venni.

Adatkezelés időtartama:a cél megvalósulásáig. Abban az esetben, ha az rendezvényhez való részvételhez joghatás fűződik, vagy az érintettet, adatkezelőt hasonlóan jelentős mértékben érinti, Adatkezelő az adatokat a mindenkori elévülési időben kezeli. Adatkezelő vagy érintett igazolható jogos érdeke esetén az adatok tovább is megőrizhetőek, a jogos érdek (pl. Számviteli törvényi kötelezettség teljesítése miatt) megszűnéséig. Erről az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet.

Adatok forrása: közvetlenül az Érintettől.
Az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintettek a kezelt adatokat nem vagy hiányosan adja meg, úgy az adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadhatja.

3.3. Adatkezelési tevékenység: Teszthorgász jelentkezés


Az adatkezelés célja: 
A személyes adatok kezelésének célja az Érintett teszthorgászként történő jelentkezése.

Jogalap: Érintett hozzájárulása

Kezelt adatok köre és célja:

Természetes személy személyazonosító adatai, esetleg őt ábrázoló fénykép Azonosítás
Természetes személy elérhetőségei Kapcsolattartás
Horgász tapasztalatára vonatkozó információk Teszthorgászként történő kiválasztásra
Csatolt fogások, fogasi naplók, horgászattal kapcsolatos információk Teszthorgászként történő kiválasztásra
Csatolt motivációs levél Teszthorgászként történő kiválasztásra

Kik kezelik az adatokat: Az adatokat az Adatkezelő munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik. Adatkezelő és megbízó partnercégei szerződésben rögzített közös adatkezelési tevékenységet folytatnak (Közös Adatkezelők), mely alapján, az Érintettek pályázati anyagaiban foglalt adatokat egymás számára továbbíthatják.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

Adatkezelő részére a személyes adatokat tartalmazó pályázati anyagok a info@fahal.hu e-mailen keresztül érkeznek a pályázatra történő jelentkezésekre vonatkozóan. Az Adatkezelő az Érintettet pályázati anyagának beérkezését követően automatikus válaszlevélben értesíti a jelentkezése fogadásáról, melyben tájékoztatja az adatkezelés tényéről.

A kiválasztási folyamat során Adatkezelő a jelentkezéseket összeveti a teszthorgászatra történő kiválasztással kapcsolatos kívánalmakkal. Adatkezelő jogosult kizárólag formailag az Érintettek pályázati anyagait módosítani.

Adatkezelő közli a kiválasztás eredményét a jelentkező érintettek felé, és tájékoztatja az érintetteket az adatok további kezeléséről.

Adatkezelés időtartama:a cél megvalósulásáig, illetve aktív állományban a jelentkezést követő 2 évig, ha érintett másképpen nem rendelkezik. Adatkezelő vagy érintett igazolható jogos érdeke esetén az adatok tovább is megőrizhetőek, a jogos érdek (pl. Számviteli törvényi kötelezettség teljesítése miatt) megszűnéséig.

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.

Az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintettek a kezelt adatokat nem vagy hiányosan adja meg, úgy az adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadhatja.

 

 1. Hivatkozások és linkek

Adatkezelő weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyek olyan oldalakra mutatnak, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért.

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok, az érintettek jogai:

Tájékoztatáshoz való jog:

A szervezet megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

Tájékoztatás kéréséhez való jog:

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet arról, hogy a szervezet milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. A kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az érintett által megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

Helyesbítéshez való jog:

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. Erről kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedni kell és az érintett által megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

 • Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül
 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. A kérelemre ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

Tiltakozáshoz való jog:

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat személyes adatainak közérdekűvagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges kezelése, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül meg kell vizsgálni, annak megalapozottsága kérdésében döntést kell hozni és a döntésről az érintett által megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

 

Visszavonás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség:

Az adatkezeléssel kapcsolatos észrevételeket, panaszokat az adatvedelem@Fahal.hue-mail címre kérjük megküldeni.

A felügyeleti hatóság elérhetősége, ahol panasz nyújtható be: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax:+36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu URL: https://naih.hu

Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.